0

Jij bent nodig bij
Ipse de Bruggen

Alle vacatures
Kom kennismaken

Ontstaan van Ipse de Bruggen

In 2008 ontstond Ipse de Bruggen door het samengaan van Ipse en De Bruggen. Beide organisaties kenden toen al een lang verleden!

Hoe ontstond Ipse?

Buurtschap Craeyenburch in Nootdorp in aanbouw, medio jaren 70.

De Stichting BBV (Stichting ter Behartiging van de Belangen van Verstandelijk Gehandicapten Zoetermeer en omstreken) - opgericht in 1973 - had begin jaren negentig een aantal dagcentra voor kinderen en volwassenen en twee gezinsvervangende tehuizen in Zoetermeer. Toen de toenmalige directeur vertrok, zag BVV zich voor een strategische keuze gesteld: een nieuwe directeur zoeken of samenwerken met een andere stichting. De heer Boelbouwer, voorzitter van het bestuur, ging op pad om een aantrekkelijke partner te vinden. Op zijn zoektocht kwam hij in contact met de heer Pelgrims van stichting De Hoven - in 1994 heette de stichting nog Stichting Dagverblijven Geestelijk Gehandicapten West Zuid-Holland - in Naaldwijk die hij als spreker op een studiedag had uitgenodigd. De basis voor samenwerking was gelegd. De Hoven had toen 25 dagcentra en dependances voor volwassenen en kinderen en een aantal arbeidscentra. In 1995 wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen BBV en De Hoven voor een periode van twee jaar.
Internaat

In diezelfde tijd zocht ook de Van der Woudenstichting in Delft naar een partner, eveneens om strategische redenen. Even leek het erop dat de Van der Woudenstichting zou worden gesplitst: een deel naar De Hoven en een deel naar een collega-instelling Craeyenburch in Nootdorp. Medewerkers en ouders zagen dat niet zitten. Uiteindelijk volgde eind 1997 de fusie van de toenmalige BBV, De Hoven en de Van der Woudenstichting. De nieuwe naam werd Ipse; de statutaire vestigingsplaats werd Delft. Vijf jaar later, eind 1999, volgde een nieuwe fusie. Ipse ging samen met Stichting Craeyenburch in Nootdorp. De naam bleef Ipse, het bestuur en directie verhuisde naar het bestaande hoofdgebouw in Nootdorp. Craeyenburch nam een lange historie mee. Al in 1963 uitte stichting Samivoz (Samenwerkende instituten voor zorgverlening) in Den Bosch plannen om een nieuw - toen zo genoemd - 'zwakzinnigeninternaat' in Zuid-Holland te bouwen. Samivoz bestond toen al uit 30 zorginstellingen waaronder ook verpleeghuizen. Het duurde nog tot 1974 voordat de eerste steen werd gelegd voor een woonvoorziening in Nootdorp. In januari 1992 besloot Craeyenburch op eigen benen te gaan staan en meer regionale samenwerkingsverbanden aan te gaan. Uiteindelijk fuseerde Craeyenburch dus in 2000 met Ipse en ontstond een nieuwe organisatie die tot 1 juli 2008 als Ipse bekend stond.

Hoe ontstond De Bruggen?

De geschiedenis van De Bruggen start met de oprichting van de vereniging Johannes Stichting in 1887. Die bood huisvesting aan mensen die om allerlei redenen niet voor zichzelf konden zorgen. In een leegstaand huis in Nieuwveen werd de Johannes Stichting gevestigd; een tweede huis - Sterrenberg - werd geopend in Huis ter Heide. In1967 besloot de Johannes Stichting definitief om alleen 'zwakzinnigen' te verplegen. Een ander deel van de geschiedenis van De Bruggen ontstond in 1929. De zusters Ursulinen werden uitgezonden naar Den Haag en Leiden om daar internaten op te richten. In Den Haag werd dat Huize Angela en Leiden het Lidwinahuis. In 1935 starten de zusters 'Huize Sint Ursula' in Nieuwveen. Huize Ursula, zoals het later heette, startte in 1991 sociowoningen in Rijnmond, onder de naam Schievaart.
Groeien

In 1975 waren de Vereniging Johannes Stichting en Stichting Ursula flink gegroeid. De Johannes Stichting besloot te verhuizen naar Zwammerdam waar zij onder de naam Stichting Hooge Burch verder ging. Stichting Ursula kocht de nu leegstaande panden in Nieuwveen van de Vereniging Johannes Stichting om de groei te realiseren. In 1992 fuseerden Lidwina in Leiden en Angela in Den Haag tot stichting Cunera. Cunera ging vervolgens in 1993 samen met de stichting Huize Ursula in Nieuwveen met als overkoepelende naam: de Angelastichting. In 1990 wordt de Vereniging Johannes Stichting een stichting met de naam Johannes Stichting. Hieronder vallen Hooge Burch, Sterrenberg en sociowoningen in zes plaatsen. In 2000 werd Hooge Burch ontkoppeld van de Johannes Stichting die vervolgens werd opgeheven. Samen met alle onderdelen van de Angelastichting fuseerde ze tot De Bruggen. Sterrenberg gaat op in Stichting Abrona.

Ds. N.A. de Gaay Fortman metselt de eerste steen van de Johannes Stichting in Huis ter Heide op 27 oktober 1926.

Ben je benieuwd waar Ipse de Bruggen nu voor staat? Kijk bij Ieder mens is bijzonder.

Artikel uit 2008
Bronnen: jaarverslag 1995, stichting De Hoven, Stichting BBV en de Van der Woudenstichting en diverse documenten Stichting Craeyenburch en website De Bruggen.

Wil jij begeleider worden?

Bekijk onze vacatures of doe een open sollicitatie!

204